Kods Pakalpojums Cena EUR
ĶIRURĢISKĀS MANIPULĀCIJAS
KM.1 Krusas graudu vai cistas izņemšana 85,00
KM.3 Spārnveida plēves noņemšana (vienai acij) 107,00
KM.4 Plakstu iegriešanās labošana (vienam plakstam) 107,00
KM.5 Plakstu izgriešanās labošana (vienam plakstam) 135,00
KM.6 Jaunveidojuma noņemšana (vienam plakstam) 93,00
KM.8 Plakstu ādas jaunveidojuma pilnīga izņemšana un plakstu plastika (vienam plakstam) 128,00
KM.9 Intravitreāla medikamentu injekcija (vienā acī) 105,00
KM.11 Medikamenta implantācija (vienā acī) 105,00
A.45 Ķirurģiskas manipulācijas laikā paņemta materiāla nosūtīšana histoloģiskai izmeklēšanai 15,00