Latvijas Amerikas acu centrs lepojas ar to, ka klīnikā strādā augsta līmeņa profesionāļi, kuri savas zināšanas un profesionālās iemaņas regulāri papildina vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, kā arī starptautiskās apmācību programmās ASV, Lielbritānijā, Austrija, Indijā, Vācijā, Dānijā, Zviedrijā, lai sasniegtu augstāko zināšanu līmeni.

Klīnikā strādājošais medicīnas personāls pārvalda latviešu, angļu, krievu, franču valodas un nodrošina profesionālu un rūpīgu pacientu apkalpošanu.

Veiksmīgas ārstēšanas noslēpums nav tikai augstā kvalifikācija un profesionalitāte, bet arī pacienta un ārsta sadarbība - savstarpēja atklātība un spēja uzticēties.