Optometriste
Latvijas optometristu un optiķu asociācijas biedrs kopš 2018. gada.

Izglītība:
Latvijas Universitāte
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, optometrija
Profesionālā maģistra grāds klīniskajā optometrijā
no 09.2017 līdz 07.2019

Latvijas Universitāte
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, optometrija
Dabaszinātņu bakalaura grāds,
no 09.2014 līdz 30.06.2017

Darba pieredze:
Latvijas Amerikas acu centrs
Optometriste
No 09.2021 līdz šim brīdim
SIA ‘’VISIONAIRE’’
Optometriste
no 03.2019 līdz 07.2021

SIA “OPTIC GURU”
Optometriste
no 03.2018 līdz 04.2019
Optometrista asistente
no 09.2017 līdz 03.2018

Papildus izglītība:
Rūjienas vidusskola
Vidējā izglītība
no 09.2002 līdz 06.2014

Valodu prasmes:

Latviešu
Angļu
Krievu