Kods Pakalpojums Cena EUR
ĶIRURĢISKĀS MANIPULĀCIJAS
Redzes korekcija ar intraokulāro kolamēra lēcu (EVO ICL)
KO.19 Intraokulārās sfēriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā no + 2.75 līdz – 6.00 (vienai acij) 1400,00
KO.20 Intraokulārās sfēriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā virs + 2.75 vai virs – 6.00 (vienai acij) 1600,00
KO.21 Intraokulārās toriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā no + 2.75 līdz – 6.00 (vienai acij) 1700,00
KO.22 Intraokulārās toriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā virs + 2.75 vai virs – 6.00 (vienai acij) 1940,00