Plānveida ķirurģiskās operācijas  
1 KO.1 Plaksta pacēlājmuskuļa saīsināšana - Ptoze (vienam plakstam) 610,00
2 KO.2 Plakstu plastiskā operācija - Blefaroplastika (vienam plakstam) 580,00
3 KO.2.1 Plakstu plastiskā operācija - Blefaroplastika (diviem plakstiem) 1110,00
4 KO.2.2 Plakstu plastiskā operācija - Blefaroplastika (četriem plakstiem) 2100,00
5 KO.34 Dermatohalāzes korekcija (vienam plakstam) 580,00
6 KO.34.1 Dermatohalāzes korekcija (diviem plakstiem) 1110,00
7 KO.36 Kataraktas ekstrakcija pie profesora, izmantojot irigāciju-aspirāciju vai fako emulsifikāciju, ar mākslīgās lēcas implantāciju, iekļaujot intraokulārās lēcas cenu (vienai acij) 2200,00
8 KO.3 Kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju vai fako emulsifikāciju, ar mākslīgās lēcas implantāciju, iekļaujot intraokulārās lēcas cenu (vienai acij) 1045,00
9 KO.4 Kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju vai fako emulsifikāciju, ar mākslīgās lēcas implantāciju (pensionāram), iekļaujot intraokulārās lēcas cenu (vienai acij) 995,00
10 KO.7 Kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju vai fako emulsifikāciju, ar mākslīgās PREMIUM (monofokālās, toriskās, multifokālās, toriskās multifokālās) intraokulārās lēcas implantāciju (vienai acij)  1045,00
Piemaksa par PREMIUM monofokālās intraokulārās lēcas lietošanu:  
  PR.11_1 Monofokālā intraokulārā lēca Ultrasert (Alcon) 160,00
  PR.11_2 Monofokālā intraokulārā lēca Artisan (Ophtec) 250,00
Piemaksa par PREMIUM monofokālās toriskās intraokulārās lēcas lietošanu:  
  PR.11_3 Monofokālā toriskā intraokulārā lēca AcrySof Toric IQ (Alcon) 590,00
  PR.11_4 Monofokālā toriskā intraokulārā lēca AT TORBI 709 MP/M (Carl Zeiss) 850,00
Piemaksa par PREMIUM multifokālās intraokulārās lēcas lietošanu:  
  PR.11_5 Multifokālā intraokulārā lēca PanOptix (Alcon) 950,00
  PR.11_6 Multifokālā intraokulārā lēca AT Lisa Tri 839 MP/M (Carl Zeiss) 1020,00
Piemaksa par PREMIUM multifokālās toriskās intraokulārās lēcas lietošanu:  
  PR.11_7 Multifokālā toriskā intraokulārā lēca PanOptix Toric (Alcon) 1250,00
  PR.11_8 Multifokālā toriskā intraokulārā lēca AT Lisa tri toric 939MP/M 1250,00
11 KO.10 Intraokulāras lēcas implantācija afakiskā acī (vienai acij) 610,00
12 KO.32 Intraokulārās lēcas maiņa (vienai acij) 900,00
13 KO.23 Intraokulārās lēcas izņemšana no acs (vienai acij) 610,00
14 KO.27 Priekšējā vitrektomija (vienai acij) 660,00
15 KO.13 Glaukomas operācija (vienai acij) 650,00
16 KO.44 Mazinvazīva glaukomas operācija ar mikrošunta ievietošanu (vienai acij) 2480,00
17 KO.16 Šķielēšanas labošanas operācija (vienai acij) 980,00
18 KO.24 Radzenes transplantācija - Keratoplastika (vienai acij) 4950,00
19 KO.24.1 Atkārtota radzenes transplantācija – Keratoplastika (vienai acij) 4500,00
20 KO.45 Šuvju noņemšana pēc radzenes transplantācijas - Keratoplastikas  90,00
21 KO.6 Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas  
  KO.6_KAT Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - KATARAKTA 260,00
  KO.6_GLA Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - GLAUKOMA 260,00
  KO.6_IOL Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - IOL MAIŅA 260,00
  KO.6_MKAT Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - KATARAKTA AR PREMIUM LĒCU 260,00
  KO.6_SKI Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - ŠĶIELĒŠANA 260,00
  KO.6_AFAK Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - IOL IMPLANTĀCIJA AFAKISKĀ ACĪ 260,00
  KO.6_IOLIZ Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - IOL IZŅEMŠANA 260,00
  KO.6_VITR Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - PRIEKŠĒJĀ VITREKTOMIJA 260,00
  KO.6_RADZE Papildus pakalpojumi pie plānveida oftalmoloģiskās operācijas - RADZENES TRANSPLANTĀCIJA 260,00
22 KO.41 Refraktīvās lēcas maiņas operācija ar mākslīgās lēcas implantāciju, iekļaujot intraokulārās lēcas (monofokālā sfēriskā IOL) cenu (vienai acij) 1045,00
23 KO.42 Refraktīvās lēcas maiņas operācija ar mākslīgās PREMIUM (monofokālās, toriskās, multifokālās, toriskās multifokālās) intraokulārās lēcas implantāciju (vienai acij) 1045,00
Redzes korekcija ar intraokulāro kolamēra lēcu (EVO ICL lēcu implantiem) Cena
24 KO.19 Intraokulārās sfēriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā no +2.75 līdz –6.00 (vienai acij) 1860,00
25 KO.20 Intraokulārās sfēriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā virs +2.75 vai virs –6.00 (vienai acij) 2100,00
26 KO.21 Intraokulārās toriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā no +2.75 līdz –6.00 (vienai acij) 2300,00
27 KO.22 Intraokulārās toriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā virs +2.75 vai virs –6.00 (vienai acij) 2720,00
28 KO.35 Intraokulārās sfēriskās/toriskās kolamēra lēcas regulēšana (vienai acij) 425,00
29 KO.43 Redzes korekcija ar EVO VIVA ICL lēcu implantu 2350,00
30 KO.46 Redzes korekcija ar Artisan Hyperopia vai Artisan Myopia lēcu implantu (vienai acij) 1560.00
31 KO.47 Redzes korekcija ar Artisan Toric lēcu implantu (vienai acij) 1750.00
32 KO.48 Redzes korekcija ar ArtiFLEX Myopia lēcu implantu (vienai acij) 1610.00
33 KO.49 Redzes korekcija ar ArtiFLEX Toric lēcu implantu (vienai acij) 2095.00
Redzes lāzerkorekcija  
1 KO.37 LASIK redzes lāzerkorekcija (1 acij) 600,00
2 KO.38 FEMTO LASIK redzes lāzerkorekcija (1 acij) 1050,00
3 KO.39 SMILE redzes lāzerkorekcija (1 acij) 1500,00
4 KO.40 Trans-Epi LASIK (PRK) redzes lāzerkorekcija (1 acij) 720,00
Papildus pakalpojumi  
1 KO.28 Vispārējā anestēzija (viena stunda) 360,00
2 KO.28.1 Vispārējās anestēzijas vai sedācijas katra nākamā stunda 220,00
3 KO.29 Sedācija (viena stunda) 265,00
4 KO.33 Uzturēšanās dienas stacionārā medicīnas personāla uzraudzībā līdz nākamās dienas plkst. 9:00 270,00