Kods NVD apmaksāti pakalpojumi Cena EUR
A.23 Pacienta iemaksa ārsta speciālista apmeklējumam 4,27
A.23.1 Pacienta iemaksa pie rentgenoloģiska izmeklējuma bez kontrastvielas 2,85
KO.5.1 Pacienta iemaksa par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) 4,27
KO.5.2 Pacienta iemaksa par ārstēšanos dienas stacionārā 7,11