sabine ernsteina 620371773Izglītība
2016 – 2018 absolvēta Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesionalā maģistra studiju programma „Optometrija”.

2013 – 2016 absolvēta Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programma „Optometrija”.

Darba pieredze
2015 – šobrīd: SIA „Latvijas Amerikas acu centrs”, ārsta asistente, optometriste.

Valodu zināšanas
Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi
Angļu – brīvi

Latvijas optometristu un optiķu asociācijas biedrs kopš 2018.gada.