Darba pienākumi:

- veikt telpu tīrīšanu un uzkopšanu saskaņā ar uzņēmuma noteikto kārtību;
- sagatavot un uzturēt darba kārtībā nepieciešamo inventāru un telpas;
- darba laiks – dienas un/vai maiņu darbs saskaņā ar darba grafiku.

Darba pienākumi:

- nodrošināt ķirurģiskās operācijas kvalitatīvu un sterilu instrumentēšanas gaitu;
- sagatavot operāciju veikšanai nepieciešamo aprīkojumu un instrumentāriju;
- veikt operācijas zāles sagatavošanu pirms un pēc manipulācijas;
- sagatavot instrumentus manipulācijām, tos apstrādāt un dezinficēt saskaņā ar dezinfekcijas un higiēnas plānu;

Darba pienākumi:

- sagatavot sterilizācijas telpu un nepieciešamo aprīkojumu, uzsākot un pabeidzot darbu;
- uzturēt atbilstošu kārtību sterilizācijas telpā un sekot līdzi sterilizācijas iekārtu tehniskajam stāvoklim;
- saskaņā ar dezinfekcijas un higiēnas plānu sagatavot acu operācijām nepieciešamos instrumentu komplektus;

Darba pienākumi:

- patstāvīga pacientu pieņemšana kā arī acu ārsta asistenta pienākumi;
- pilnas slodzes darbs;
- redzes asuma pārbaude tuvumā/tālumā;
- mērījumu veikšana ar autorefraktometru/keratometru;
- acu spiediena mērīšana;