Medicīnas centrā ARS ir nodrošināta pastāvīga piekļuve personām ar funkcionāliem traucējumiem caur iebrauktuvi un ieejas durvīm.

Lai iekļūtu netraucēti caur ārstniecības iestādes durvīm, ja personai ar funkcionāliem traucējumiem nav pavadītāja persona, ir jāpiespiež zvana poga pie ārdurvīm, tādā gadījumā palīdzību sniegs apsardzes darbinieks, kurš pavadīs personu līdz reģistratūrai un vajadzīgajai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietai vai organizēs pacientu nokļūšanu līdz veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietai, kur personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir apgrūtināta pieeja.

Ja personai ar funkciju traucējumiem ir pavadītāja persona, tad 1.stāva administratore vai apsardzes darbinieks sniedz informāciju par nokļūšanu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietā un organizē palīdzību nepieciešamības gadījumā līdz apgrūtinātai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietai.

Nokļūšanu visos ārstniecības iestādes stāvos no 0.stāva līdz 5.stāvam nodrošina lifts, kurā brīvi var iekļūt personas ar funkcionālajiem traucējumiem.

Latvijas Amerikas acu centra ārstu kabinets atrodas 3.stāvā, uz kuru var nokļūt ar liftu.
Šajā pat stāvā ir tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Kabinets personām ar funkciju traucējumiem ir brīvi pieejams.

Persona ar funkcionālajiem traucējumiem var iepriekš pieteikt ārstniecības iestādes apmeklējumu, zvanot pa tālruni 672 01 003.