Kopš 2008.gada SIA "Latvijas Amerikas acu centrā" tiek veikta klīniskā izpēte sadarbībā ar dažādām farmācijas kompānijām. Klīniskās izpētes galvenais mērķis ir ieguldījums attīstībā, jaunu un inovatīvu medikamentu radīšanā, kas rezultējas visefektīvākās ārstēšanas nodrošināšanā pacientiem. Aicinām ikvienu ārstu pēc nepieciešamības un iespējām informēt pacientus par šāda pakalpojuma esamību un pieejamību. Vairāk informācijas šeit: https://www.laac.lv/lv/pacientiem/pakalpojumi/daliba-kliniskajos-petijumos