SIA „Latvijas Amerikas acu centrā" (LAAC) tiek izmantotas mūsdienīgas medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojums, kuras pacientu aprūpē izmanto pieredzējuši, profesionāli sagatavoti un atbildīgi speciālisti pilnvērtīgai acu un redzes veselības diagnostikai un ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem.
LAAC ir izaugusi par stabilu, Latvijā un ārvalstīs pazīstamu, augsta līmeņa medicīnas iestādi, kas savus pakalpojumus sniedz ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu iedzīvotājiem.

Mūsu acu klīnikas darbinieki uzskatāmi apliecina savas zināšanas, kompetenci, profesionalitāti, nepārtrauktu pilnveidošanos un pozitīvu attieksmi saskarsmē ar pacientiem / klientiem.

Lai nodrošinātu visu struktūrvienību uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, LAAC ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Lai nodrošinātu stabilu darbu un izaugsmi, LAAC vadība veic plānveidīgu finanšu resursu pārvaldību un organizē pasākumus nepieciešamo investīciju piesaistei.

LAAC nodrošina saistošo normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī nepārtraukti uzlabo pakalpojumu sniegumu un nodrošina nepārtrauktu attīstību, pilnveidojot kvalitātes pārvaldības sistēmu un vides pārvaldības sistēmas elementus.
LAAC rūpējas par vides draudzīgumu, mērķtiecīgi mazinot vides piesārņojumu:

Ikviens LAAC darbinieks, neatkarīgi no saviem tiešajiem pienākumiem, piedalās, veicina un ir atbildīgs par savu darbību kvalitātes un vides pārvaldības jomās.