N.p.k. Pakalpojuma nosaukums CenaEUR
1 Izraksta sagatavošana pēc pieprasījuma (latviešu valodā) 7,00
2 Izraksta sagatavošana pēc pieprasījuma (krievu vai angļu valodā) 20,00
3 Izraksta sagatavošana pēc pieprasījuma (krievu vai angļu valodā) ar notariālu apstiprinājumu 35,00
4 A4 lapas vienpusēja kopija 0,20
5 Slimības vēstures kopija (līdz 6 lapas pusēm) 10,00
6 Slimības vēstures kopija (vairāk par 6 lapas pusēm) 20,00
7 Kases čeka dublikāta sagatavošana 5,00
8 Lielā redzes lauka izmeklējuma izdruka 3,00
9 Krāsaina OCT izdruka 5,00
10 Klīnisko pētījumu dokumentācijas uzglabāšana (visā uzglabāšanas periodā) 2500,00
11 Izpētes un sagatavošanās darbs pirms Klīnisko pētījumu uzsākšanas 2500,00